Beståndsdelarna i vår profil

Grundelement

FÄRGER

Paletten är begränsad till röd och grön, samt mörkare toningar av dessa. Detta skapar samhörighet, ger en tydligare dalakoppling och förstärker Byggpartners identitet genom att knyta an till färgerna i logotypen.

Alla färger

LOGOTYP OCH PAYOFF

Logotypen är det som visuellt särskiljer oss från våra konkurrenter. Den är vår tydligaste identitetsbärare och förstärker bilden av ByggPartner gentemot våra kunder och allmänheten. Vår logotyp består av två element, symbolen och namnet. Vår payoff ”Sunt förnuft från Dalarna” har bakats in i logotypen som en alternativ logotyp. Typsnittet i denna är av traditionell karaktär för att ytterligare förstärka den traditionella dalakänslan och vara som ett komplement till det mer moderna uttrycket.

Detaljer om loggan i en PDF Alla våra logotypvarianter

TYPOGRAFI

Enkelt typsnitt, finns som standard i Windows.

Se typsnittet i en PDF

BILDSPRÅK

För att förstärka dalakänslan i profilen används bilder på traditionella dalamiljöer såsom skogar, röda stugor och sjöar blandat med symboler och dräkter.

Titta noggrannare på bildspråket i en PDF

KURBITS & GRAFISKT MÖNSTER

Sammanvävt med det grafiska mönstret och bilder används en illustrerad kurbits som har fått en modernare och mer grafiskt utseende.

Kurbitsen och det grafiska mönstret Grafiskt mönster